มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ)

โพสต์19 ธ.ค. 2562 01:14โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 17:30 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม    2562  อาจารย์เสาวลักษณ์    ดีแก้ว      รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  พร้อมคณะผู้บริหาร  ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท  จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มาศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ(เด็กพิเศษ) โดยมีโดยมี อาจารย์พัชราภรณ์    อุดมโสภกิจ     หัวหน้างานเด็กพิเศษ   และคณะครูงานเด็กพิเศษ เป็นผู้นำเยี่ยมชมการเรียนการสาธิตการสอนระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษา  การฝึกทักษะการเรียนรู้   การฝึกกิจกรรมบำบัด   การเพาะเห็ด  และการทำคุกกี้  และขนมวาฟเฟิล  ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2562


Comments