มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเรียนร่วม(เด็กพิเศษ)

โพสต์12 ก.ย. 2560 01:35โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 20:33 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่ 8  กันยายน  2560  อาจารย์สุชาดา  สุภาวงศ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  พร้อมคณะผู้บริหาร  ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา  จาก สาขาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ  ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการเรียนร่วม(เด็กพิเศษ)  โดยมีโดยมี อาจารย์พัชราภรณ์     อุดมโสภกิจ     หัวหน้างานเด็กพิเศษ   และคณะครูงานเด็กพิเศษ แผนกปฐมวัย ถึง แผนกมัธยมศึกษา   เป็นผู้นำเยี่ยมชมการเรียนการสอน    การฝึกทักษะ และ  การฝึกกิจกรรมบำบัด   ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

Comments