มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมเยียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย

โพสต์14 ก.พ. 2562 01:16โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 17:10 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ต้อนรับอาจารย์  และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ  ประเทศญี่ปุ่น  และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ    เชียงใหม่  ที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  และชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น   ณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#2561


Comments