นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมงานบูรณาเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ (สืบสานวัฒนธรรมล้านนา) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 สิงหาคม 2560

โพสต์10 ส.ค. 2560 21:51โดยGreecha Katpratoom   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 22:14 โดย Adisak Mahawan ]
ฝ่ายวิชาการ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมงานบูรณาการเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ (สืบสานวัฒนธรรมล้านนา) 
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
Comments