ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคเหนือ)

โพสต์11 มิ.ย. 2562 00:01โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 17:55 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดย ฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี  รวมใจภักดี  เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ  ค่ายย่อยจังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่  1 - 5  มิถุนายน  2562  จัดโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    ณ   สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  700  ปี  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว 2562
Comments