กิจกรรมถอยหลังสู่ธรรมคณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 23:30โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 00:31 ]
    เมื่อวันจันทร์  ที่  8  พฤษภาคม  2560  ฝ่ายศาสนกิจ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การนมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2560  ให้แก่ คณะครู  โดยมี  ศาสนาจารย์สมชิด   หัวนา   ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1  สภาคริสตจักรในประเทศไทย และ ศาสนาจารย์ธีระพงษ์   ชัยศรี   ศิษยาภิบาลคริสตจักรพายัพ   เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง "พระคำนำชีวิต"  โอกาสนี้  คณะศิษยาภิบาลจาก คริสตจักรภาคที่ 1  ร่วมร้องเพลงหนุนใจให้แก่ คณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  ชั้น  3  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560 
Comments