กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โพสต์9 ก.ค. 2562 01:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 17:42 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันอังคารที่  2  กรกฎาคม  2562   ตัวแทนคณะครู และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัยไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา   ณ  วัดแม่แก้ดน้อย  ตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจ และรู้จักการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ตลอดจน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ธำรงอยู่ต่อไป#ข่าว2562


Comments