กิจกรรม สานสายใยพี่สู่น้อง

โพสต์11 ก.ย. 2561 03:06โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2561 17:40 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันอังคาร  ที่  4  กันยายน  2561  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมสานสายใยพี่สู่น้อง  ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน และเพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง  โอกาสนี้ รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียน ด้านกิจกรรม ตลอดจน ด้านการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่ รุ่นน้องได้รับฟัง    ณ   ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561


Comments