กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง ชีวิตเพียงพอ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

โพสต์19 ก.ย. 2562 21:04โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2562 18:11 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  กันยายน  2562  ฝ่ายวิชาการ  แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมเรียนรู้พอเพียง  ชีวิตเพียงพอ  ประจำปีการศึกษา 2562  ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น อีกทั้ง ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย รวมถึง เพื่อให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  โดยมี ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดกิจกรรม    ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว 2562


Comments