กิจกรรมระลึกคุณ เทิดทูนพระคุณแม่

โพสต์9 ส.ค. 2562 03:49โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2562 17:49 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันอังคารที่  6  สิงหาคม  2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมระลึกคุณ เทิดทูนพระคุณแม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  อีกทั้ง เพื่อเป็นการยกย่องพระคุณแม่ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว ตลอดจน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ  โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญตัวแทนคุณแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  มาร่วมกิจกรรมกับลูก ๆ  โดยมี  อาจารย์จันทร์นภา   ศูนย์จันทร์   หัวหน้าแผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   เป็นผู้กล่าวต้อนรับคุณแม่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม    ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว 2562

Comments