กิจกรรมระลึกคุณ

โพสต์11 ส.ค. 2560 06:26โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2560 18:22 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันศุกร์  ที่  11  สิงหาคม  2560  ฝ่ายวิชาการ  แผนกประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมระลึกคุณ  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี  ทั้งนี้ กิจกรรมระลึกคุณ  ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ   การชมวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ การมอบเกียรติบัตรรางวัล การประกวดคัดลายมือ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   รางวัลการประกวดการเขียน GO บอกรักแม่ ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ รางวัลการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง พระคุณแม่ ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยมี  อาจารย์พันธ์นิภา   สุจริตจิตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา และ อาจารย์วารุณี   วังตาล   หัวหน้าแผนกประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน    ณ   หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560Comments