ขวัญ และกำลังใจจาก ใจสู่ใจ

โพสต์8 พ.ย. 2560 01:02โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 23:53 ]
    เมื่อวันพุธ  ที่  8  พฤศจิกายน  2560  นายอภิวิชญ์   ครัดทัพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9  นักกีฬาว่ายน้ำ  Dara Swimmimg Team  ได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.) Thailand  Swimming  Association (TSA) ให้เป็นตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ 41st  Southeast Asian Age Group Swimming Championship 2017   ระหว่างวันที่  8 - 13  พฤศจิกายน  2560   ณ  ประเทศเนการา บรูไน ดารุสซาลาม  เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อขอพร  โอกาสนี้  คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  ได้ให้โอวาท พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนแก่  นายอภิวิชญ์   ครัดทัพ   ตัวแทนนักกีฬาฯ และ นางสาวรุ่งนภา   ดวงทับ   ครูผู้ฝึกซ้อม  โดยมี ศาสนาจารย์กิมราญ   จาริเพ็ญ   อนุศาสก   เป็นผู้อธิษฐานทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า  เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ นักกีฬา และครูผู้ฝึกซ้อม#ข่าว2560

 
Comments