ครูฝ่ายสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ นักบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง

โพสต์23 เม.ย. 2562 02:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2562  คณะครูฝ่ายสนับสนุนการสอน  เจ้าหน้าที่  และ  นักบาสเกตบอลหญิง  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดย ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   กล่าวอวยพร   ศาสนาจารย์กิมราญ         จาริเพ็ญ  อดีตอนุศาสก    อธิษฐานเผื่อ   คณะครูฝ่ายสนับสนุนการสอน  เจ้าหน้าที่  และ  นักบาสเกตบอลหญิง  ณ ห้องประชุมโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  อาคารอำนวยการ

#ข่าว2561Comments