"โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562"

โพสต์18 พ.ย. 2562 23:51โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 17:23 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันอังคารที่  19  พฤศจิกายน  2562  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้  ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" หรือ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2562  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  โอกาสนี้  อาจารย์สุทธยนต์   อารีญาติ   ผู้ช่วยอนุศาสก   อธิษฐานทูลขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า  โดยมี คณะผู้บริหาร  ตัวแทนครู และนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม   ณ   ลานสนามวอลเล่ย์บอล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว 2562
Comments