โครงการต้นกล้าจิตอาสาพลิกฟื้นผืนป่า ต้านภัยยาเสพติด

โพสต์17 พ.ค. 2560 00:14โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2560  ตัวแทนคณะครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าร่วมการประชุม โครงการต้นกล้าจิตอาสาพลิกฟื้นผืนป่า ต้านภัยยาเสพติด จัดโดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  และ สิ่งแวดล้อม    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมโดยนายเจตน์   สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  วิทยากรคือ คุณชนันตชัย  พฤกษ์สุกาญจน์   ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ให้ความรู้  มีครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์  115 ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย #ข่าว2560

Comments