โครงการแลกเปลี่ยน ASEAN Exploration Program 2017

โพสต์25 ม.ค. 2560 20:45โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่   26  มกราคม   2560    โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยดร.ชวนพิศ      เลี้ยงประพันธ์   ผู้จัดการโรงเรียน  คณะผู้บริหาร  และคณะครู  ให้การต้อนรับ  คณะครู  และนักเรียนจาก จากประเทศกัมพูชา จำนวน 12 ท่าน  ที่มาเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และเรียนร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน  ในโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN  Exploration  Program  2017   ระหว่างวันที่   26 - 29   มกราคม   2560
#ข่าว2559Comments