คณะดูงานจาก United Sangtam Baptist Lithroti Association, USBLA Nagaland India

โพสต์24 ต.ค. 2562 01:48โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 18:22 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2562  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะผู้บริหาร  ต้อนรับคณะดูงานจาก  United   Sangtam  Baptist   Lithroti    Association, USBLA Nagaland  India  ที่มาเยี่ยมชมชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ #ข่าว2562

 
Comments