ค่ายลูกเสือนานาชาติ

โพสต์7 ส.ค. 2562 21:00โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 02:10 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน เข้าร่วม ค่ายลูกเสือนานาชาติ  จัดโดย BOY SCOUTS OF AMERICA FAR EAST COUNCIL  ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2562   ณ  The Lanna Human Resource Center  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี  อาจารย์กรีก  ยวงมณี  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นผู้ดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายฯ  โอกาสนี้  อาจารย์สุพัตรา   บุญวงศ์   หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น  เข้าเยี่ยมค่ายลูกเสือนานาชาติ ครั้งนี้ด้วย#ข่าว 2562
Comments