การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริการนั้น สำคัญไฉน"

โพสต์2 พ.ย. 2560 03:20โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 19:18 โดย Greecha Katpratoom ]
ฝ่ายบุคลากร  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริการนั้น  สำคัญไฉน"  ในโครงการพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่ คณะครูฝ่ายสนับสนุนการสอน  เมื่อวันเสาร์  ที่  28  ตุลาคม  2560   ณ  ห้องประชุม 1  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอนได้ฝึกการให้บริการในสถานการณ์จำลอง ตลอดจน สามารถสร้างรูปแบบการให้บริการที่ประทับใจแก่ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่มาติดต่องานได้ โอกาสนี้ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ อาจารย์สมชัย   ศิริสุจินต์   อดีตผู้บริหารหน่วยงาน และสถาบันสภาคริสตจักรในประเทศไทย  มาเป็นวิทยากร  โดยมี อาจารย์ยุพิน   ชัยราชา   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากร   เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณวิทยากร และ อาจารย์สุรศักดิ์   ไชยกัณทา   ผู้ช่วยผู้จัดการ   เป็นผู้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ วิทยากร

#ข่าว2560
 
Comments