การอบรมเชิงปฎิบัติการ ค้นหาตัวตน การเรียน และอาชีพในฝัน(Career Design)

โพสต์29 ต.ค. 2561 01:29โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 01:00 ]
    สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฎิบัติการ "ค้นหาตัวตน  การเรียน และอาชีพในฝัน" (Career  Design) ให้แก่ นักเรียนชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิต นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน เพื่อให้นักเรียนค้นหาความถนัด ความสนใจ นำไปสู่การเลือกเส้นทางการเรียน และเลือกอาชีพได้ตามความเหมาะสมของตนเอง  เมื่อวันศุกร์ที่  26  ตุลาคม  2561  โดยมี  นายนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้กล่าวต้อนรับทีมวิทยากร จาก บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด    ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี   ชั้น 3   อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561
Comments