การสำรวจเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

โพสต์2 ก.พ. 2561 00:36โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2561 17:10 โดย ศุภโชค ชัยนิลพันธ์ ]
    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  1  กุมภาพันธ์  2561  เจ้าหน้าที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าสำรวจพื้นที่ และถ่ายภาพอาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือก รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น  ประเภทอาคาร  ชุมชน  บุคคล และองค์กร ที่มีคุณค่าทางศิลปสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์  โบราณคดี  มีการบำรุงรักษา และการอนุรักษ์อย่างถูกหลักวิชาการ  สอดคล้องกับข้อกำหนด  กฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี  2561  โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร นำโดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ  โดยมี  อาจารย์สุมาลี   บุญเนตร   เป็นผู้นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย#ข่าว2560


Comments