การแสดง แสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย”

โพสต์5 พ.ย. 2561 01:15โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 17:26 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

พิธีเปิดการแสดง  แสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย”   เมื่อวันเสาร์ที่   3   พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 20.30 น.   บริเวณหน้าหอสมุด    โดยมีลำดับงานดังนี้   อธิษฐานทูลขอการทรงนำ  โดยศาสนาจารย์สยาม   ม่วงศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย    กล่าวรายงานโดย  ดร.ชวนพิศ       เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  กล่าวเปิดงานโดย  นายมนัส    ขันใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และกล่าวแสดงความยินดีโดย ครูศาสนาปริญญา  ตาวินโน  ปลัดสำนักเลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ   ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า   นักเรียนและ ผู้ที่สนใจ   ได้รับชมการแสดง  ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง    140 ปี มากมาย  การแสดง แสง สี เสียง “140 ปี จากมิชชันนารี สู่ดาราวิทยาลัย” ประกอบด้วยการแสดง 6 องค์ ดังนี้

องค์ที่ 1  ปฐมบทมิ่งฟ้า นครานครพิงค์

องค์ที่ 2  แสงแห่งพระพร เรืองอมร ทิพย์ดารา

องค์ที่ 3  นพเกศ เทิดเจ้าฟ้า พระราชทานนาม

องค์ที่ 4  โรงเรียนพระราชชายา สู่ดาราวิทยาลัย

องค์ที่ 5  เรืองลับดับแสงแห่งดารา

องค์ที่ 6  กลับคืนสู่นครา พร่างพรายฟ้า จากมิชชันนารี สู่ 140 ปี ดาราวิทยาลัย

โดยมีนักแสดงครู  นักเรียน  ศิษย์เก่า  ร่วมในการแสดงครั้งนี้กว่า 300 ชีวิต


#ข่าว2561

Comments