การประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์13 ก.ย. 2560 02:19โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2560 20:05 ]
    เด็กหญิงกานต์ศุภางค์   แก้วแดง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  7  กันยายน  2560   ณ  ห้องประชุมอนุบาล  อาคารอนุสรณ์  115  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยมี  คณะกรรมการประเมินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 คือ  นายอุดม   แปงทิศ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ    ดร.ศิริพงษ์   นวลแก้ว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการตรวจประเมินฯ และ นางวิริน   วันสมสกุล   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการตรวจประเมินฯ   โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินฯ
Comments