การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 พ.ค. 2561 04:59โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 17:59 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันเสาร์  ที่  5  พฤษภาคม  2561  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ประจำปีการศึกษา  2561    ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย  บรัดเลย์  แมคกิลวารี  โดยมี  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย   เป็นผู้กล่าวต้อนรับ    อาจารย์พันธ์นิภา   สุจริตจิตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และปฐมวัย   ชี้แจงนโยบายแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้แก่  ผู้ปกครองนักเรียน รับทราบ  โอกาสนี้  ฝ่ายวิชาการ จัดให้มี  การบรรยายพิเศษเรื่อง "ลูกเก่ง  ดี  มีสุข  ด้วยมือพ่อแม่"  ให้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  1 - 3 และ เรื่อง "วินัยสร้างได้ที่บ้าน" ให้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  โดยมี  อาจารย์รณสิงห์   รือเรือง   นักจิตวิทยาคลินิก  ระดับชำนาญการพิเศษ  สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ (จังหวัดเชียงใหม่)  กรมสุขภาพจิต   เป็นวิทยากร   นอกจากนี้  ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พันตำรวจโทวรเชษฐ   สกิจกัน   สารวัตรกลุ่มงานจราจร   เป็นผู้ชี้แจง และแนะนำเส้นทางการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียน  จากนั้น ผู้ปกครองนักเรียนเข้าพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียนตามระดับชั้นต่าง ๆ เพื่อรับฟังคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมให้แก่ บุตร - หลาน และรับหนังสือเรียน  ทั้งนี้  ครูประจำชั้นได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อเป็นตัวแทนของห้องเรียนในการประสานความร่วมมือกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับงาน และกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน#ข่าว2561


Comments