การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์7 ส.ค. 2562 02:22โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 02:11 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันเสาร์ที่  3  สิงหาคม  2562  สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละระดับชั้น  ตลอดจน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนต่อไป โดยมี ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  นายนิวัฒน์   ศิริสานต์   นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  กล่าวเปิดประชุม  แนะนำคณะกรรมการสมาคมฯ และเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายของแต่ละระดับชั้น   ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว 2562


Comments