การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์23 ก.ย. 2562 23:28โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2562 18:55 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่   21   กันยายน    2562     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย    จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย   ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562   เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี ประธานผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละระดับชั้น และคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม    ณ ห้องเรียน ชั้น 1 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย    จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2562


Comments