การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์27 ก.ย. 2561 00:25โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 17:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22  กันยายน 2561   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี ประธานผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละระดับชั้น และคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม   ณ ห้องเรียน ชั้น 1 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย    จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561


Comments