การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์26 ก.ย. 2560 01:28โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2560 21:28 โดย Greecha Katpratoom ]

เมื่อวันที่   23   กันยายน    2560     สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย    จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย   ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560   เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมี ประธานผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละระดับชั้น และคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม    ณ ห้องเรียน ชั้น 1 อาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560


Comments