การประชุมครูรวม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 23:42โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  4  พฤษภาคม  2560  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การประชุมครูรวม  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560  โดยมี ศาสนาจารย์ภักดี   วัฒนะจันทรกุล   ศาสนาจารย์เกียรติคุณคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่   เป็นผู้เทศนา และ ศาสนาจารย์ธีรพงษ์   ชัยศรี   กรรมการบริหารโรงเรียน   เป็นผู้อธิษฐานมอบถวาย และขอพระพร  โอกาสนี้  ผู้ปกครองสมศรี   ไชยเศรษฐ   กรรมการบริหารโรงเรียน   เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  โอกาสรับตำแหน่ง ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    ณ  ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2560
Comments