การมอบทุนมูลนิธิดารารัศมี ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์16 มี.ค. 2561 02:00โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    เมื่อวันศุกร์  ที่  16  มีนาคม  2561   มูลนิธิดารารัศมี โดย ผู้ปกครองมาลี   เถาะสุวรรณ   ประธานมูลนิธิดารารัศมี  มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิดารารัศมี  ประจำปีการศึกษา 2560  ให้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  จำนวน  5  ทุน และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  จำนวน  7  ทุน ที่มีผลการเรียนดี  ความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นผู้กล่าวขอบคุณประธานมูลนิธิดารารัศมี และให้โอวาทแก่ นักเรียนทุนมูลนิธิดารารัศมี    ณ  ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560

 
Comments