การมอบของรางวัลจากบริษัท สปีด คอมพิวเตอร์

โพสต์6 ก.ย. 2561 03:16โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2561 17:55 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน  2561  บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์  นำโดย นางสาวดารณี   ไตรรัตนวราภรณ์   ผู้จัดการฝ่ายขาย  เข้ามอบ Monitor Aoc  ซึ่งเป็นของรางวัลที่ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับจากการ ส่งบุคลากรครู  เข้าร่วมการสัมมนาของบริษัท สปีด คอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมา   โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูที่เข้าร่วมการสัมมนา   เป็นผู้รับมอบ    ณ   ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

Comments