การมอบชุดสื่อ และสรุปผลการดำเนินโครงงาน "ชุดสื่อประกอบการเรียนรู้ น้อมนำสู่ความพอเพียง" (ระยะที่ 3)

โพสต์9 ส.ค. 2560 02:37โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 18:30 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันอังคาร  ที่  8  สิงหาคม  2560  คณะนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4  โดยการนำของ คุณไข่แก้ว   ปวงคำคง   ผู้ประสานงานภาคเหนือ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ  นำเสนอ และสรุปผลการดำเนินโครงงาน "ชุดสื่อประกอบการเรียนรู้  น้อมนำสู่ความพอเพียง" ให้แก่ ดร.นพดล   โค้วสุวรรณ์   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หนึ่งในคณะกรรมการโครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง   คณะครู และนักเรียนแกนนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดาราวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำชุดสื่อประกอบการเรียนรู้ให้กับครู และนักเรียนในการศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  โดยมี  อาจารย์ยุพิน   ชัยราชา   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากร   เป็นผู้กล่าวต้อนรับทีมนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง และคณะ  โอกาสนี้ ทีมนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง  รุ่นที่ 4  ได้มอบชุดสื่อประกอบการเรียนรู้  น้อมนำสู่ความพอเพียง ให้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดยมี  อาจารย์เสาวลักษณ์   ดีแก้ว   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา และหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   เป็นผู้รับมอบ    ณ  ห้องประชุม  1  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2560
Comments