การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

โพสต์27 ส.ค. 2560 22:34โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2560 22:07 โดย Greecha Katpratoom ]
    เมื่อวันพุธ  ที่  23  สิงหาคม  2560  คณะนักศึกษา และทีมงานจาก Heaven central Methodist Church  เมือง Cheonan  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  นำทีมโดย Dr.Bishop Yoo Young Wan  ศิษยาภิบาลอาวุโส  โดยการนำของ ผป.ดร.ประเวศน์   คิดอ่าน   ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายเอกสัมพันธ์  ศูนย์ประสานงานอาเซียน  สภาคริสตจักรในประเทศไทย จัด การแสดงดนตรี  ด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ให้แก่ ผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รับชม พร้อมร่วมกิจกรรมที่ทางทีมงานจัดขึ้น  โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้ง มอบของที่ระลึกให้แก่ คณะนักศึกษา และทีมงานจาก Heaven central Methodist Church    ณ  ห้องประชุมแมคกิลวารี  อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2560

   
Comments