ดูงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โพสต์12 มี.ค. 2560 23:51โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่   9  มีนาคม   2560  อาจารย์จีระพันธุ์    พรหมปาลิต    หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์    อาจารย์ชัญญา     สุริโยดร  หัวหน้างาน NP    พร้อมอาจารย์ชาวต่างชาติ และอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ต้อนรับคณะนักศึกษานานาชาติ  จากมหาวิทยาลัยพายัพ  เชียงใหม่  ที่มาศึกษาดูงานด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ณ อาคารอนุสรณ์ 110 ปี #ข่าว2559

Comments