DARA THINKING MODEL

โพสต์15 พ.ค. 2562 02:26โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 16:52 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ DARA THINKING MODEL ให้แก่ คณะครูผู้สอนทุกระดับชั้น  โดยมี ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2562    ณ   ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าว2562

Comments