ดาราจัดงานวันเยาวชน

โพสต์27 ก.ย. 2561 00:22โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2561 17:58 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
โรงเรียนดาราวิทยาลัย   จัดงานวันเยาวชน  ประจำปีการศึกษา  2561 เมื่อวันศุกร์ที่  21   กันยายน   2561  ในหัวข้อ “DRA  Bring  Back  to  90’s  140 ปี  ดาราวิทยาลัยย้อนวัยสู่ยุค 90’s”   โดยมีประธานเปิดงานคือ ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์     ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์       ตระหนักในคุณค่าของตนเอง        มีความสามัคคี          มีคุณธรรม       จริยธรรม  สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคม   และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ      ซึ่งมีการจัดกิจกรรม     การแสดงดนตรีสากล    การแข่งขันกีฬามหาสนุก    การออกร้านขายอาหาร    ณ บริเวณอาคารวินนี่ เบอร์ สจ๊วต    และ อาคารอนุสรณ์   118 ปี   โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

#ข่าว2561

Comments