บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา

โพสต์14 ก.ค. 2560 01:42โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม    2560   ดร.ชวนพิศ      เลี้ยงประไพพันธ์    ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย    รับมอบเงินสนับสนุน    จากบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์   (ประเทศไทย)   จำกัด      เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี       มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   จำนวน    6 ทุน ทุนละ   5,000  บาท    ณ  ห้องรับรอง  อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

Comments