บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ สนับสนุนทุนการศึกษา

โพสต์13 ก.ค. 2560 01:51โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2560  คุณวรัญญา     เทพสาร   ผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  สาขาเชียงใหม่  มอบเงินสนับสนุน    ให้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย      เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ   5,000  บาท  และมอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยมี  ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย      เป็นผู้รับมอบ   ณ  ห้องรับรอง  อาคารลูซี่ นิบบล๊อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2560

Comments