ยินดีกับนักเรียนรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

โพสต์20 ก.พ. 2563 00:06โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 18:04 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เด็กชายพรพิพัฒน์    มาศิริ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3         โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด  ประจำปี  2563  ระดับประถมศึกษา  จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม#ข่าว2562

Comments