สอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน Goethe - Zertifikat A1 และ A2

โพสต์1 ส.ค. 2560 01:59โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2560 19:14 โดย Greecha Katpratoom ]

ในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน      Goethe   -  Zertifikat    A1 และ  A2  จัดสอบโดยสถาบันเกอเธ่    ประเทศไทย  นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  แผนการเรียนอังกฤษ - เยอรมัน  เข้าร่วมสอบจำนวน 9 คน     และสอบผ่านดังรายชื่อต่อไปนี้

            นางสาวธารา               เวเบอร์             สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A2

            นางสาวสรัญญา          อิ่นแก้ว            สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นายพรชนะ                 จี๋โปทา             สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นายภานุวัฒน์              เกียรติปรีชา     สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นายวงตะวัน                ปัญญาละ        สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นายฉัตรเฉลิม              พัวพรสวรรค์   สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นางสาวศิรภัสสร         แรมวัลย์           สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นาวสาวนภาพร           สิริเดชะกุล       สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1

            นางสาวศศิประภา       สุภาษิต             สอบผ่าน  Goethe   -  Zertifikat    A1


#ข่าว2560

Comments