ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2019

โพสต์25 ก.ย. 2562 02:11โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2562 16:58 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

โรงเรียนดาราวิทยาลัย    ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์    2019   ภาคเหนือ  จัดโดยสมาคมพระคริสต์ธรรมไทย   เมื่อวันที่  7  กันยายน  2562  ณ  หอประชุมบาร์บาร่า  แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่    4-6

รองชนะเลิศอันดับ  2  เหรียญทองแดง   ได้แก่

1.  เด็กหญิงสุวิศา วิสุทธิชน ป.5/6

2.  เด็กชายภูตะวัน  บุญญพิทักษ์สกุล ป.5/10

3.  เด้กชายอนันดา เชิดพงษ์ ป.6/8

ระดับเหรียญทองแดง  ได้แก่

1.  เด็กชายธนธัช ฟองตระกูล ป.4/4

2.  เด็กชายต้องครรลอง ขันแก้ว ป.4/4

3.  เด็กหญิงอัฐภิญญา เชิดพงษ์ ป.5/6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดง  ได้แก่

1.  เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา ม.1/4

2.  เด็กหญิงฟ้าใส ก้าววิทยาคม ม.1/4

3.  เด็กหญิงศศิกานต์ เปียงเจริญ ม.1/4

รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่

1.  เด็กชายนิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง ม.1/4

2.  เด็กหญิงพฤกษพร เสนาะพรไพร ม.1/4

3.  เด็กหญิงไม้แก้ว บุตรคำ ม.1/4

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองแดง  ได้แก่

1.  นางสาวกวินธดา หงส์ทอง ม.4/13

2.  นายณัฐคุณ ปัญญา ม.5/1

3. นายภูริชญ์ ลดาพงษ์พัฒนา ม.5/4
#ข่าว2562

Comments