ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ระดับประถมศึกษา

โพสต์13 ก.ค. 2560 05:20โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  6  กรกฎาคม  2560  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โดย ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  มอบเกียรติบัตรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย พร้อมทุนการศึกษา  จำนวน  3  ทุน ทุนละ  2,000  บาท ให้แก่  เด็กหญิงบัณฑิตา   เกตุชม   เด็กชายชัยนรินทร์   พิพัฒน์หฤทัยกุล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ได้  100  คะแนนเต็ม และ เด็กชายมนต์ธฤทธิ์   ธุระงาน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ ได้  100  คะแนนเต็ม  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ นักเรียนทั้ง  3  คน    ณ   หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ #ข่าว2560


Comments