ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์12 มิ.ย. 2562 00:45โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2562 17:37 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน   2562  โรงเรียนดาราวิทยาลัย   โดย ดร.ชวนพิศ     เลี้ยงประไพพันธ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ  มอบทุนการศึกษา  ให้แก่  นางสาวธัญชนก     จิณานุกุล    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET)     รายวิชาคณิตศาสตร์ ได้  100  คะแนนเต็ม เพื่อแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ นักเรียน    ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ 
#ข่าว2562

Comments