โรงเรียนดาราวิทยาลัยรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558

โพสต์28 มิ.ย. 2560 00:19โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2560  ดร.ชวนพิศ  เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE AWARDS   ปีการศึกษา   2558  จากกระทรวงศึกษาธิการ  โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษา  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก   หม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 


 

#ข่าว2560

Comments