โรงเรียนดาราฯรับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

โพสต์26 ม.ค. 2560 00:25โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 00:36 ]

เมื่อวันที่  25  มกราคม  2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   จัดพิธีมอบรางวัล EGAT  Green Learning Awards 2016  แก่โรงเรียนที่เป็นต้นแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ซึ่งขยายผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนสู่บ้านนักเรียน      โดยโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับประเทศ    เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนโดย ดร.อวยพร      หว่างตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นผู้รับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร  จาก นายจิระศักดิ์   บัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)    และ  นายการุณ        สกุลประดิษฐ์     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี#ข่าว2559

Comments