รางวัลวิชาการประถมศึกษาตอนต้น

โพสต์6 มี.ค. 2561 18:09โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560  


เด็กชายชิษณุพงศ์  รักวงษ์ไทย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  ได้รางวัลเหรียญทองแดง รับเกียรติบัตร  พร้อมทุนการศึกษา จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560   จัดโดย สสวท.   (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน    2560    ณ ศูนย์นิทรรศการ  และการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 


เหรียญทองแดงในการแข่งขัน  KingClass   Korea  Super  Camp  2017 ระดับประเทศ


เด็กชายฐานพัฒน์    สายไฮคำ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน  KingClass   Korea  Super  Camp  2017 ระดับประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 จัดโดย สถาบัน KingClass  Academy  ได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตร  และเหรียญรางวัล    ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค   กรุงเทพมหานคร


รางวัลการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิด  และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   ครั้งที่ 18  ปี  2560   


ในการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิด  และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์   ครั้งที่ 18  ปี  2560   จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา   เมื่อวันที่   16   ธันวาคม  2560   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  คือ เด็กชายชิษณุพงศ์  รักวงษ์ไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2


#ข่าว2560
Comments