รางวัล Super Leader & Super Teacher ระดับ 1 (รุ่นที่ 3)

โพสต์1 ก.พ. 2562 01:03โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2562 17:05 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  31  มกราคม  2562   ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธุ์   ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย    อาจารย์พรสวรรค์   เอี่ยมบุญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและบริการการศึกษา    อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล Super Leader  ระดับ 1 (รุ่นที่ 3) และ อาจารย์วิภาวรรณ   วงศ์ดาว   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนกประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล Super Teacher  ระดับ 1 (รุ่นที่ 3) ใน งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  ครั้งที่ 4 "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่"   โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ   พงษ์วาท   ประธานภาคีเชียงใหม่ปฏิรูปการศึกษา   เป็นประธานเปิดงาน    ณ   ห้องลีลาวดี 1  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7  รอบ พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่


#ข่าว2561


Comments