รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561

โพสต์7 ส.ค. 2561 02:30โดยกัญญารัตน์ ณ ลำพูน
    ผู้บริหาร และคณะครู  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผป.สมศรี   ไชยเศรษฐ   กรรมการบริหารโรงเรียน  โอกาสที่ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลสตรีไทยดีเด่น  ประจำปี 2561 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันสตรีไทย  ประจำปีพุทธศักราช 2561  ซึ่งจัดโดย  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2561    ณ   ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   กรุงเทพมหานคร  โอกาสนี้  ผป.ดร.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์  ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ   เป็นผู้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ ผป.สมศรี   ไชยเศรษฐ   ในการประชุมครูรวมประจำเดือนสิงหาคม  2561    ณ   ห้องประชุมดารารัศมี  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่#ข่าว2561

Comments