รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประกวดดนตรีโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band ประจำปี 2561

โพสต์22 ต.ค. 2561 00:03โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2561 21:28 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

ในการประกวดดนตรีโรงเรียน   ธนาคารออมสิน  ประเภท   Symphonic   Band   ประจำปี    2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 18   ตุลาคม    2561   ณ หอประชุมบุรฉัตร   ธนาคารออมสิน  กรุงเทพมหานคร  วง  Dara  Symphonic  Band   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   เข้าร่วมการแข่งขัน  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  รับเงินรางวัล    100,000   บาท     จากนายชาติชาย  พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน   ประธานจัดงาน    #ข่าว2561Comments