รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์ใต้น้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

โพสต์28 พ.ย. 2561 00:51โดยพิมลมาลย์ สุจริตจิตร   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2561 16:53 โดย สมศักดิ์ บุญดีกุล ]

เด็กชายเมธวิน       แก้วมรกต   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1    และ  เด็กชายโชติ      ชัยดวง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8  ได้เข้าร่วมโครงการ พี่สอนน้องลองเล่นหุ่นยนต์ ปี 2 "หุ่นยนต์เพื่อกลุ่มชาติพันธ์( Robot for all ) "เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   กิจกรรมการแข่งขัน คือหุ่นยนต์ใต้น้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1#ข่าว2561

Comments